ODZNAKA "KORONA BIESZCZADÓW"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

                            Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku                              

zaprasza do zdobywania odznaki

KORONA BIESZCZADÓW

01a - Kopia

 

 REGULAMIN ODZNAKI

 

                                                                                    § 1

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 2

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.

 

§ 3

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

                                                                                    § 6

 Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.

 

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.                  

 

                                                                                             §10                                    

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

                                                                                             § 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl

 

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

 

       WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

             

      SZCZYT                                                    WYSOKOŚĆ

1.   TARNICA                                                  1346 m n.p.m.

2.   HALICZ                                                     1333 m n.p.m.

3.   WIELKA RAWKA                                    1307 m n.p.m.

4.   POŁONINA CARYŃSKA                        1297 m n.p.m.

5.   POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek)       1222 m n.p.m.

6.   RABIA SKAŁA                                         1199 m n.p.m.

7.   JASŁO                                                       1153 m n.p.m.

8.   HYRLATA                                                 1103 m n.p.m.

9.   WOŁOSAŃ                                               1071 m n.p.m.

10. ŁOPIENNIK                                              1069 m n.p.m.

11. MAGURA STUPOSIAŃSKA                   1016 m n.p.m.

12. STRYB                                                       1011 m n.p.m.

13. DWERNIK KAMIEŃ                               1004 m n.p.m.

14. CHRYSZCZATA                                        997 m n.p.m.

15. TROHANIEC                                             939 m  n.p.m.

 

MAPA Z ROZMIESZCZENIEM SZCZYTÓW (po kliknięciu na link)

(opracowanie: Piotr Majewski)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RlVQs-C223ZJAnbjHk8MwIVcNsZgvNnk&ll=49.17732707390183%2C22.500257506250023&z=11

 

KSIĄŻECZKA ODZNAKI

(do nabycia w Biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku)

Skan książeczki

    W przypadku wysyłki prosimy o wpłatę na konto Oddziału (PBS SANOK, 92 8642 0002 2001 0062 0888 0001) równowartości zamówionych książeczek (5 zł/sz.) oraz kosztu przesyłki listem poleconym (7 zł - max. 10 szt. w kopercie).

    Uwaga: w treści przelewu prosimy o podanie adresu wysyłki!

W przypadku braku innego adresu książeczki zostaną przesłane na ten wyświetlony w przelewie.  


LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI KORONA BIESZCZADÓW

 Nr weryfikacji  Imię i Nazwisko  Miejscowość zamieszkania zdobywcy
1/2017

Beniamin Stokłosa

(11 lat)

Rzeszów 
2/2017  Michał Listwon  Sanok
3/2017  Marzena Szuwalska  Czerteż 
4/2017  Dariusz Szuwalski  Czerteż 
5/2017   Krzysztof Warchoł Sanok 
6/2017 

Witold Lorenc

(9 lat)

Sanok
7/2017 Monika Lorenc  Sanok
 8/2018 Krzysztof Miziołek
 Bodzanów
 9/2018 Tomasz Tadla
 Warszawa

  

Zdjęcie

           Wszelkie informacje na temat odznaki KORONA BIESZCZADÓW, można uzyskać drogą telefoniczną          (13 463 21 71) lub mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) w biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku.