ODZNAKA "KORONA BIESZCZADÓW"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

                            Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku                              

zaprasza do zdobywania odznaki

KORONA BIESZCZADÓW

01a - Kopia

 

 REGULAMIN ODZNAKI

 

                                                                                    § 1

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 2

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.

 

§ 3

Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.

 

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

                                                                                    § 6

 Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.

 

§ 8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.                  

 

                                                                                             §10                                    

Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

                                                                                             § 11

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku.

 

§ 12

Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl

 

§ 13

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku w dniu 28.02.2017r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017r.

 

       WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI

             

      SZCZYT                                                    WYSOKOŚĆ

1.   TARNICA                                                  1346 m n.p.m.

2.   HALICZ                                                     1333 m n.p.m.

3.   WIELKA RAWKA                                    1307 m n.p.m.

4.   POŁONINA CARYŃSKA                        1297 m n.p.m.

5.   POŁONINA WETLIŃSKA (Smerek)       1222 m n.p.m.

6.   RABIA SKAŁA                                         1199 m n.p.m.

7.   JASŁO                                                       1153 m n.p.m.

8.   HYRLATA                                                 1103 m n.p.m.

9.   WOŁOSAŃ                                               1071 m n.p.m.

10. ŁOPIENNIK                                              1069 m n.p.m.

11. MAGURA STUPOSIAŃSKA                   1016 m n.p.m.

12. STRYB                                                       1011 m n.p.m.

13. DWERNIK KAMIEŃ                               1004 m n.p.m.

14. CHRYSZCZATA                                        997 m n.p.m.

15. TROHANIEC                                             939 m  n.p.m.

 

MAPA Z ROZMIESZCZENIEM SZCZYTÓW (po kliknięciu na link)

(opracowanie: Piotr Majewski)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RlVQs-C223ZJAnbjHk8MwIVcNsZgvNnk&ll=49.17732707390183%2C22.500257506250023&z=11

 

KSIĄŻECZKA ODZNAKI

(do nabycia w Biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku)

Skan książeczki

    W przypadku wysyłki prosimy o wpłatę na konto Oddziału (PBS SANOK, 92 8642 0002 2001 0062 0888 0001) równowartości zamówionych książeczek (5 zł/sz.) oraz kosztu przesyłki listem poleconym (7 zł - max. 10 szt. w kopercie).

    Uwaga: w treści przelewu prosimy o podanie adresu wysyłki!

W przypadku braku innego adresu książeczki zostaną przesłane na ten wyświetlony w przelewie.  

 

LISTA ZDOBYWCÓW ODZNAKI

KORONA BIESZCZADÓW

 Nr weryfikacji

 Imię i Nazwisko

 Miejscowość zamieszkania zdobywcy

1/2017

Beniamin Stokłosa (11 lat)

Rzeszów 

2/2017

 Michał Listwon

Sanok

3/2017 

Marzena Szuwalska 

Czerteż 

4/2017 

Dariusz Szuwalski 

Czerteż 

5/2017 

 Krzysztof Warchoł

Sanok 

6/2017 

Witold Lorenc (9 lat)

Sanok

7/2017

Monika Lorenc

 Sanok

 8/2018

Krzysztof Miziołek 

 Bodzanów

 9/2018

Tomasz Tadla 

 Warszawa

10/2018

Patryk Ciepiela

Kraków

11/2018 Jakub Binkowicz Lubla
12/2018 Sebastian Binkowicz Lubla
13/2018 Renata Binkowicz Lubla
14/2018 Sławomir Binkowicz Lubla
15/2018 Zbigniew Zygnerski Stargard
16/2018 Krystyna Ciupka Nowosielce
17/2018 Maria Stachowicz Bukowsko
18/2018 Danuta Stanek Sanok
19/2018 Eugeniusz Węglowski Sokołów Małopolski
20/2018 Przemysław Rysz Długie
21/2018 Beata Więcek Łowicz
22/2018 Piotr Więcek Łowicz
23/2018 Aleksander Borkowski Jasło
24/2018 Piotr Borkowski Jasło
25/2018 Jerzy Szlachcic Przemyśl
26/2018 Konrad Majos Poznań
27/2018 Helena Sasyn Sanok
28/2018 Grzegorz Dziemba Chorzów
29/2018 Jarosław Nowak Kraków
30/2018 Renata Kozłowska-Bekus Kraków
31/2018 Elżbieta Basista Giżycko
32/2018 Piotr Battke Warszawa
33/2018 Łukasz Kubik Wrocław
34/2018 Stefan Wolski Kraków
35/2018 Stanisław Mikoda Kaniów
36/2018 Danuta Racińska Łódź
37/2018 Mirosław Grzelak Łódź
38/2018 Krzysztof Kasprzyk Dobczyce
39/2018 Maria Moskal Dobczyce
40/2018 Wojciech Klich Jasło
41/2018 Piotr Jurek Warszawa
42/2018 Krzysztof Wąsowski Warszawa
43/2018 Arkadiusz Drewnicki Świerczów
44/2018 Stanisław Bator Jasło
45/2018 Wacław Filipowicz Iwonicz Zdrój
46/2018 Paula Gromek Żeglce
47/2018 Sylwia Gazda Bałucianka
48/2018 Krzysztof Morawski Otwock
49/2018 Piotr Morawski Otwock
50/2018 Robert Krzysztyniak Dobieszyn
51/2018 Jerzy Sumara Bochnia
52/2018 Krystian Goliński Jurków
53/2018 Stanisław Kutyba Rzezawa
54/2018 Anna Zawicka Chronów
55/2018 Bożena Kubik Rabka-Zdrój
56/2018 Grażyna Szosta Brzesko
57/2018 Maria Urbańska Bochnia
58/2018 Stanisław Rynowski Bochnia
59/2018 Tadeusz Karpierz Mszana Górna
60/2018 Helena Pytel Jadowniki
61/2018 Filip Majcher Bochnia
62/2018 Jerzy Jasonek Niepołomice
63/2018 Tomasz Majcher Bochnia
64/2018 Małgorzata Przybyło Brzesko
65/2018 Marek Cichoń Bochnia
66/2018 Jadwiga Papiewska Lipnica
67/2018 Jan Duś Bochnia
68/2018 Piotr Maślany Bochnia
69/2018 Agnieszka Siudak Bochnia
70/2018 Justyna Wróbel Brzesko
71/2018 Barbara Jasonek Niepołomice
72/2018 Dorota Bober Uszew
73/2018 Dominik Norek Bochnia
74/2018 Mieczysław Dźwigaj Bochnia
75/2018 Andrzej Cybura Bochnia
76/2018 Tomasz Janusz Drwinia
77/2018 Maciej Norek Bochnia
78/2018 Jolanta Fabisz Rymanów-Zdrój
79/2018 Ewa Dziubaszewska Rymanów
80/2018 Tomasz Dziubaszewski Rymanów
81/2018 Andrzej Dubiel Krosno
82/2018 Janina Dworzańska Rymanów
83/2018 Krystyna Michalska Iwonicz
84/2018 Robert Niepokój Krosno
85/2018 Danuta Oberc Posada Górna
86/2018 Beata Ołpińska-Pabisz Krosno
87/2018 Danuta Penar Klimkówka
88/2018 Marian Penar Klimkówka
89/2018 Teresa Poniatowska Łukowiec
90/2018 Helena Smoleń Rymanów
91/2018 Elżbieta Zajdel Krosno
92/2018 Bożena Zajdel Krosno
93/2018 Małgorzata Zajdel Krosno
94/2018 Ireneusz Warchoł Korczyna
95/2018 Czesław Stawarz Ustroń
96/2018 Aleksandra Wajcowicz Sanok
97/2018 Marek Wajcowicz Sanok
98/2018 Ewa Patała Sanok
99/2018 Paweł Patała Sanok
100/2018 Janusz Kusiak Sanok
101/2018 Piotr Puchała Gliniczek

  

Zdjęcie

           Wszelkie informacje na temat odznaki KORONA BIESZCZADÓW, można uzyskać drogą telefoniczną          (13 463 21 71) lub mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) w biurze Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku.