W NIEDZIELĘ ZA MIASTO... 04.09.2016 - wycieczka piesza

W NIEDZIELĘ ZA MIASTO

Z PRZEWODNIKIEM PTTK

"Na tropie mieszkańców Karpackiej Puszczy"

4 września 2016 r. (wycieczka piesza)

- kończąca cykl wakacyjnych wycieczek

Przewodnik Stanisław Sieradzki - Kopia

Przewodnik Stanisław Sieradzki: zapraszam na wycieczkę w malownicze pasmo górskie, rozciągające się długim wałem pomiędzy dolinami rzek Kalniczki i Hoczewki. Wędrować będziemy bardzo ciekawym pod względem krajobrazowym i krajoznawczym odcinkiem drogi prowadzącej z Łukowego do dawnego, nieistniejącego obecnie przysiółka tej miejscowości „Za Lasem” oraz szlakiem ścieżki przyrodniczej „Na tropie mieszkańców Karpackiej Puszczy”. Na trasie naszej wędrówki znajdzie się kilka bardzo widokowych polan, z których będziemy podziwiać bieszczadzkie grzbiety górskie oraz malowniczo położone wsie w dolinie Kalniczki i Hoczewki. Będzie również okazja do poznania miejsc bytowania niektórych dzikich zwierząt, występujących w kompleksie leśnym tego pasma. Na zakończenie naszej wycieczki, zobaczymy ciekawą zagrodę oraz Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie „Knieja”, prowadzone przez Henrykę i Jerzego Wałachowskich. Tutaj, w ładnej scenerii tego miejsca odbędzie się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy i uroczyste zakończenie rajdu wraz z podsumowaniem cyklu imprez „W niedzielę za miasto z przewodnikiem PTTK”.

Program wycieczki pieszej